Sazināties ar mums

Nosūtīt ziņu

Cenrādis

no 01.01.2013
Cenrādim ir informatīvs raksturs. Pirms līguma parakstīšanas, lūdzam pārliecināties, ka cenrādī nav veiktas izmaiņas.
Kredīta noformēšanas izmaksas*
Aizņēmēja pieteikuma izskatīšana Bezmaksas
Dokumentu noformēšana kredīta saņemšanai: No 2% no aizdevuma summas (min. 300 EUR)
Dokumentu noformēšana refinansēšanas gadījumā: No 3% no aizdevuma summas (min. 450 EUR)
Nodrošinājuma objekta apsekošana: (ja tas ir nepieciešams un pēc saskaņošanas ar Aizņēmēju) No 120 EUR
Ķīlas reģistrācija: 35.57 EUR-100 EUR +0,1% no aizdevuma summas
Īpašuma apdrošināšana: (0,1-0,3% no tirgus vērtības vai no atjaunošanas vērtības, min. 10 LVL/14.23 EUR)
* Pēc Jūsu pieprasījuma, kredīta noformēšanas izmaksas tiks iekļautas kredīta summā.
Ar līguma noteikumu izmaiņām saistītie izdevumi
Kredīta papildsummas izsniegšana: No 2% no izsniedzamās papildsummas (min 70 EUR)
Kredīta termiņa pagarināšana: 75 EUR *
Kredīta termiņa saīsināšana, jauna maksājumu grafika sagatavošana Kredīta daļējas pirmstermiņa atmaksas gadījumā un citas Kredīta līguma izmaiņas: 75 EUR
Kredīta pirmstermiņa atmaksa: 1% vai 0,5% no pirmstermiņa atmaksājamās summas, saskaņā ar Kredīta līguma nosacījumiem
* Neskaitot ar izmaiņām saistīto dokumentu notariālā apliecināšanu un to reģistrāciju zemesgrāmatā.
Citi pakalpojumi
Izziņa par parāda saistību atlikumu: 20 EUR **
Atļauja ieķīlātā īpašuma pārdošanai: 30 EUR **
Piekrišana kārtējās hipotēkas reģistrēšanai: 30 EUR **
Izziņa par kredīta piešķiršanu: 15 EUR **
Nestandarta dokumentu sagatavošana pēc klienta pieprasījuma: No 20 EUR **
Paziņojuma nosūtīšana par līguma izbeigšanu: 15 EUR **
Īsziņas nosūtīšana: 0.71 EUR
Vēstules (brīdinājuma) nosūtīšana aizņēmējam: 15 EUR
Vēstules (brīdinājuma) nosūtīšana galvotājam vai ķīlas devējam: 15 EUR
Atkārtota hipotēkas dzēšanas lūguma, atkārtotas atļaujas ieķīlāta īpašuma pārdošanai, atkārtotas piekrišanas kārtējās hipotēkas reģistrēšanai izsniegšana: 30 EUR **
Refinansēšanas dokumentu izskatīšana, saskaņošana, refinansēšanas procesa uzraudzība, gadījumā, ja saistību izpilde notiek refinansējot saistības pie cita kreditora un refinansēšanas nodrošināšanai tiek izmantota savstarpējā vienošanās starp AS LATEKO LĪZINGS, Aizņēmēju un jauno kreditoru: 711.44 EUR ***
Darījuma konta un ar to saistīto dokumentu izskatīšana, saskaņošana, darījuma procesa uzraudzība, gadījumā, ja saistību izpilde notiek pārdodot ieķīlāto īpašumu: 711.44 EUR ***
** Bez notariāla apliecinājuma. *** Neskaitot notariāli apliecinātu piekrišanu pārdošanai, kārtējās hipotēkas reģistrācijai par labu jaunajam kreditoram un notariāli apliecinātu nostiprinājuma lūgumu hipotēkas dzēšanai.

Kalkulators

Procentu likme (%)
Kredīta summa (€)
Atmaksas termiņš (gadi)
Aizņemies atbildīgi, izvērtējot savas iespējas atmaksāt kredītu!

Ikmēneša maksājums:
1420 €

Pieteikties kredītam